Slovenská inšpekcia životného prostredia- Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“ prevádzkovateľa MACH TRADE, spol.s.r.o., Niklová ul., Sereď

[2022-11-23]

Prílohy k správe