Oznam o realizácii rekonštrukcie ulíc Podzámska a Lipová 11.5.2022 - 3.8.2022

[2022-05-02]
Mesto Sereď plánuje  rekonštrukciu komunikácií na ul. Podzámska a ul. Lipová. Práce budú prebiehať od 11.5.2022 do 3.8.2022. Na základe uvedeného chceme požiadať občanov, aby neparkovali svoje vozidlá na predmetných komunikáciách počas rekonštrukcie. Rekonštrukcia bude spočívať v obnove povrchu formou asfaltobetónu a lokálnych opráv obrubníkov. 
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04  Bratislava
Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie počas celkovej rekonštrukcie.

Prílohy k správe

  • Oznam o realizácii rekonštrukcie ulíc Podzámska a Lipová 11.5.2022 - 3.8.2022 pdf [755906KB]