Zmena vývozu odpadu na Veľkonočný pondelok

[2022-04-11]
Vážení občania, oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď Vám oznamuje:
 
Vývoz zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov (zóna II) a od prevádzok podnikateľov sa na Veľkonočný pondelok 18.4.2022 neuskutoční! Náhradným termínom vývozu čiernych nádob na zmesový komunálny odpad je utorok 19.4.2022.
 
Zber čiernych vriec s bioodpadom od rodinných domov z celého mesta sa presúva z Veľkonočného pondelka na utorok 19.4.2022.
 
Zber hnedých nádob na bioodpad od rodinných domov v zóne I sa presúva z Veľkonočného pondelka na stredu 20.4.2022.
 
Zberný dvor bude v sobotu 16.4.2022 bez zmeny otvorený podľa prevádzkových hodín.