Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu Zmluvy č.38/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv.Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

[2022-01-14]

Prílohy k správe

  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu Zmluvy č.38/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv.Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď pdf [220805KB]
  • Návrh zmluvy pdf [407921KB]