Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

[2021-11-22]

Prílohy k správe

  • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022 pdf [612832KB]