Prieskum trhu "Vykonávanie technického dozoru na stavbe s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi."

[2021-08-09]

Prílohy k správe

  • Výzva "Vykonávanie technického dozoru na stavbe s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi." pdf [594945KB]
  • Prílohy zip [17600069KB]