Asistované sčítanie obyvateľov

[2021-05-03]
Rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21.4.2021 bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do 13.6.2021.
 
Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí sa nesčítali sami ani s pomocou blízkej osoby.
 
Služby asistovaného sčítania sú poskytované dvoma spôsobmi:
1 . služby stacionárneho asistenta sčítania - na kontaktnom mieste na Mestskom úrade v Seredi.
2. služby mobilného asistenta sčítania - vo vlastnej domácnosti – na požiadanie.
 
Sčítanie pomocou stacionárneho asistenta:
Obyvateľ príde na Mestský úrad v Seredi v úradných hodinách.
Na Mestskom úrade sú vytvorené 3 kontaktné miesta, v ktorých pracujú stacionárni asistenti (kancelária č. 7 a 8 na prízemí a kancelária č. 26 na 1.poschodí)
 
Sčítanie pomocou mobilného asistenta:
Obyvateľ zatelefonuje na Mestský úrad v Seredi a požiada o služby mobilného asistenta:
na mobil - 0905 55 68 79 – PhDr. Silvia Adamčíková
na pevnú linku – 031/789 2392, 2393
Pri telefonickej požiadavke je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol dohodnúť termín a čas návštevy.
Výlučne na základe požiadavky obyvateľa príde mobilný asistent do domácnosti a sčíta obyvateľa prostredníctvom tabletu. Bez telefonického objednania mobilní asistenti domácnosti obyvateľov nenavštevujú. Upozorňujeme preto najmä starších obyvateľov, aby do svojich domácností nevpúšťali nikoho, kto sa bude vydávať za asistenta sčítania a nedohodli si ho telefonicky na mestskom úrade.
Každý mobilný asistent disponuje preukazom asistenta a pri návšteve domácnosti sa ním preukáže.
Asistované sčítanie prebieha za dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení.
 
Sčítať sa je zákonná povinnosť každého obyvateľa Slovenskej republiky.
 
Bližšie informácie na www.scitanie.sk

Prílohy k správe