VZN mesta Sereď č. 2/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

[2021-02-19]

Prílohy k správe

  • VZN mesta Sereď č. 2/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pdf [239643KB]