Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - Obchodná verejná súťaž „Malý háj"

[2020-11-13]

Prílohy k správe