Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho rokovania - verejná vyhláška - Anton Debnár a manž.Anna r. Vincentová

[2020-07-03]

Prílohy k správe

  • Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho rokovania - verejná vyhláška - Anton Debnár a manž.Anna r. Vincentová pdf [211551KB]