Sereď Logistics and Infrastructure, s.r.o. Radlinského 2, Bratislava, - Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď

[2020-06-15]

Prílohy k správe

  • Sereď Logistics and Infrastructure, s.r.o. Radlinského 2, Bratislava, - Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď pdf [320972KB]