Zmena zberu konárov od rodinných domov

[2020-06-15]
Zber konárov od rodinných domov sa bude v termíne od 01.07.2020 realizovať vždy v NEPÁRNY TÝŽDEŇ.
Konáre musia byť vyložené samostatne na viditeľné miesto a zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 2 metre.
V prípade väčšieho množstva si občan zabezpečí vlastný odvoz do areálu býv. kasární Váh, ktorý sa nachádza na ulici Starý most smerom ku campingu. V opačnom prípade bude odvezená len časť konárov.