COVID-19: Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat

[2020-03-31]

Prílohy k správe

  • Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat pdf [693870KB]