COVID-19: Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

[2020-03-25]
Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner).
Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.

Prílohy k správe

  • COVID-19: Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi pdf [389767KB]