Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Šulekovská Sereď

[2020-03-10]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Šulekovská Sereď pdf [203734KB]