Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Podzámska Sereď

[2020-03-03]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Podzámska Sereď pdf [203155KB]