Prehlásenia obce na určenie sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov na r. 2020

[2020-02-27]

Prílohy k správe

  • prehlásenia obce na určenie sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov na r. 2020 pdf [209336KB]