Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Trnavská cesta Sereď

[2020-02-20]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Trnavská cesta Sereď pdf [204090KB]