Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. I. Krasku Sereď

[2020-02-19]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. I. Krasku Sereď pdf [204589KB]