Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Podzámska Sereď

[2020-02-19]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Podzámska Sereď pdf [204723KB]