Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Stromová Sereď

[2020-02-18]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Stromová Sereď pdf [204161KB]