Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď ul. Kasárenská ul. Mierová ul. Fándlyho

[2020-02-04]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď ul. Kasárenská ul. Mierová ul. Fándlyho pdf [383781KB]