Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov - ul. Murgašova Sereď

[2020-01-21]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov - ul. Murgašova Sereď pdf [203453KB]