Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď ul. D. Štúra

[2020-01-03]

Prílohy k správe

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď ul. D. Štúra pdf [203472KB]