Oznámenie o výsledku verejného obstarávania "Zariadenie a vybavenie odborných učební"

[2019-12-11]

Prílohy k správe