Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním "Prístrešok“

[2019-04-17]
Názov : Verejná vyhláška - oznámenie o začatí  konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním  "Prístrešok“
Stavebník: Kristína Slížova
Stavba:  „Prístrešok “ na pozemku parc.č. 169/1, k.ú. Dolný Čepeň

Prílohy k správe

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním "Prístrešok“ pdf [211177KB]