Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Jana Palovová, Eva Lukačíková, Roman Joštiak, Ján Šulan, Mgr. Ľubica Sýkorová

[2018-07-02]

V prílohe.

Text správy