Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

[2015-03-20]

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Viac informácií v prílohe ..

Text správy