Zápis detí do Materskej školy ul. Komenského 1137/37, Sereď a elokovaných trieda na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ul. na školský rok 2015/2016

[2015-02-09]

V prílohe.

Text správy