• 10. júl 2018 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [118KB]
Prílohy
Príloha VZN Dokument vo formáte pdf [5MB]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [195KB]