• 25. jún 2018 (pondelok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Riešenie havarijného stavu vlhkosti a oplotenia Objektu MO SZZP v Seredi“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [603KB]
Prílohy
Vykaz výmer Dokument vo formáte pdf [475KB]
Zmluva Dokument vo formáte pdf [530KB]
Projekt [4MB]