• 22. jún 2018 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [238KB]