• 15. jún 2018 (piatok)
  • Úradná tabuľa / VZN mesta Sereď č. 4/2018 o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [249KB]