• 15. jún 2018 (piatok)
  • Úradná tabuľa / VZN mesta Sereď č. 5/2018, ktorým sa mení VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskoršíc

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [227KB]