• 12. jún 2018 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [93KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [3MB]