• 08. jún 2018 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " ARDA II. etapa - Prístavba haly PP - Sereď " podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [125KB]