• 08. jún 2018 (piatok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Podzámska ul.

  • Výrub 1 ks stromu - Sereď, ul. Podzámska , parc. reg. „C“ č. 1310 k. ú. Sereď .

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [201KB]