• 30. máj 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [258KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [210KB]