• 30. máj 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [519KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [215KB]