• 30. máj 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [229KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [214KB]