• 30. máj 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh 3. zmeny rozpočtu na rok 2018

  • V príílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [2MB]