• 25. máj 2018 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Cukrovarská“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [655KB]
Prílohy
Zmluva Dokument vo formáte pdf [377KB]
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [365KB]
Projekt Dokument vo formáte zip [1MB]