• 04. máj 2018 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov NN v Zámockom parku v Seredi“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [612KB]
Prílohy
PD Dokument vo formáte pdf [479KB]
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [347KB]