• 27. apríl 2018 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Rekonštrukcia a modernizácia ul. 8.mája“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [602KB]
Prílohy
Zmluva Dokument vo formáte pdf [538KB]
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [367KB]
Situácia Dokument vo formáte pdf [65KB]
Výkaz výmer v .xls Dokument vo formáte xls [44KB]
Zmluva .docx [36KB]