• 18. apríl 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “- SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [250KB]