• 18. apríl 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “- SO 124 Spevnené plochy a komunikácie

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [522KB]