• 12. apríl 2018 (štvrtok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu "Oprava miestnych komunikácií 2018"

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [463KB]
Prílohy
Výkaz výmer v .xls [15KB]
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [221KB]