• 14. marec 2018 (streda)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [2MB]