Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022

[2021-03-30]

Prílohy

  • Aktuálne o zápise detí do základných a materských škôl pre školský rok 2021/2022 PDF [401 KB]
  • Školské obvody PDF [202 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond