Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2025 – 2030

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2025 – 2030
[2024-06-04]
Vážení občania, mesto Sereď pripravuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2025 – 2030. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Jeho cieľom je špecifikovať problémy mladých, analyzovať požiadavky mladých v oblasti športu a kultúry, ale aj pozrieť sa na problematiku drog a duševného zdravia mládeže. Dotazník je anonymný. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území mesta Sereď. Dotazník je možné vyplniť elektronicky do 30.6.2024.
 
Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka. Vaše ďalšie podnety a pripomienky môžete zaslať na adresu: marek.culaga@sered.sk
 
DOTAZNÍK NA VYPLNENIE TU: https://forms.gle/z432vMSXHBxuX2gY7
 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe